Skip to content
Lingua e literatura 1º ESO

Exposición de resultados dun cuestionario


Class
Xano Cebreiro
Access code required
Enroll

Secuencia de 1º ESO

Contidos:

  • • A exposición oral
  • • O cuestionario
  • • A normalización lingüística
  • • Léxico: os animais
  • • Demostrativo, posesivo...
  • • Xuntos ou separados?

Here is the class outline:

1. A enquisa

Trazos deste xénero textual

pageText A enquisa ou cuestionario
quiz Estás polo galego? Completion requirement
quiz Tipos de preguntas Completion requirement
pencil Proposta

2. A normalización lingüística

Comprensión deste proceso

pageText A normalización lingüística
pencil Reflexionamos sobre a normalización

3. A exposición oral

Características deste xénero textual

quiz Estratexias para facer atraente unha exposición oral
comments Valoración dun guión

4. Léxico: os animais

Ampliación do vocabulario preciso

pageText Vocabulario dos animais
pencil Paxaros
pencil Expoanimal

5. Demostrativo, posesivo...

Usos deste tipo de palabras

pageText Adxectivos non cualificativos
quiz Adxectivos non cualificativos
pencil Reto
offline Numerais

6. Xuntos ou separados?

Mellora de aspectos gráficos

pageText Principais diferenzas
quiz Escolla de palabras

7. Composición final

Peche da secuencia

quiz Revisión
offline Produción colectiva dunha enquisa e do guión para a exposición
pieChart Avalía a secuencia